Splošni pogoji uporabe platforme Hedepy

Velja od 9. aprila 2022

1. Kdo smo, kakšen je namen platforme Hedepy in kakšen je namen teh splošnih pogojev? 

Družba Hedepy s.r.o., s sedežem na naslovu V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Češka republika, matična številka: 092 06 281, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, pod opravilno številko C 332559 (“upravljavec” ali “mi”), je upravljavec spletne platforme na naslovu www.hedepy.si (“platforma”).  

Platforma vsebuje 

 • informacije za širšo javnost s poudarkom na psihoterapiji in svetovanju; 
 • vmesnik za spletno svetovanje, zlasti na področju terapije in coachinga, ki ga izvajajo izkušeni terapevti. 

 

S pomočjo platforme izvajamo svoje storitve na podlagi pogodbe o izvajanju storitev in uporabi platforme (“pogodba”), ki obsega zlasti zagotavljanje dostopa do platforme, omogočanje vzpostavitve računa, upravljanje računa, omogočanje uporabe platforme in druge storitve, opisane v teh splošnih pogojih (“storitve”). 

Ti poslovni pogoji (v nadaljnjem besedilu: pogoji) veljajo za pogodbo, ki jo kot upravljavec platforme sklenemo s katerim koli uporabnikom platforme, ki prek platforme rezervira posamezne seanse in v njih sodeluje (v nadaljnjem besedilu: stranka ali “vi”) (stranka in upravljavec v nadaljnjem besedilu skupaj imenovana pogodbene stranke). Ti pogoji urejajo naše medsebojne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe ali v zvezi z njo. Ti pogoji so sestavni del pogodbe. Pogodbo lahko sklenemo tudi pod drugačnimi pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih, pri čemer v tem primeru prevladajo določbe iz Pogodbe. 

Če želite uporabljati platformo in rezervirati seanso, je treba sprejeti te Pogoje, se seznaniti s Politiko zasebnosti in z nami skleniti Pogodbo.    

Pogodbo in pogoje ureja češko pravo, zlasti Zakon št. 89/2012 Coll., civilni zakonik, kakor je bil spremenjen. Če razmerje, vzpostavljeno s Pogodbo (vključno s Pogoji), vsebuje mednarodni (tuji) element, je dogovorjeno, da takšno razmerje ureja češko pravo. Vendar ta določba ne vpliva na veljavne pravice potrošnikov. 

Besedilo splošnih pogojev lahko kadar koli enostransko spremenimo ali dopolnimo. Novo besedilo Pogojev začne veljati petnajsti dan po objavi v okviru platforme. O takšni spremembi vas bomo obvestili prek informativnega elektronskega sporočila, platforme ali ob prijavi v vaš račun stranke. Če se z novim besedilom pogojev ne strinjate, lahko po elektronski pošti takoj prekinete pogodbo. To ne posega v pravice in obveznosti, ki so nastale v obdobju veljavnosti prejšnjega besedila Pogojev. V takem primeru bo pogodba prekinjena na dan pred datumom začetka veljavnosti sporočene spremembe. Če pravice do prekinitve pogodbe ne uveljavite, se šteje, da je novo besedilo Splošnih pogojev sprejeto. 

Če se želite obrniti na nas, lahko to storite prek naslednjih kontaktnih podatkov: 

Hedepy s.r.o. 

V Tišině 474/3 

160 00 Prague 6 

e-mail: podpora@hedepy.si 

telephone: +386 30 513 513

Z vami bomo stopili v stik takoj, ko bo mogoče. 

 

2. Komu je platforma namenjena? 

Platforma je namenjena širši javnosti za ozaveščanje o psihoterapiji in duševnem zdravju. Poleg tega se je prek platforme mogoče dogovoriti za sestanek (“seja”) s svetovalcem na področju terapije, coachinga ali svetovanja (“terapevt”).  

 

3. Ali zagotavljamo zdravstvene storitve? 

Ne nudimo zdravstvenih storitev. Zdravstvene storitve v smislu Zakona št. 372/2011 Z.z. o zdravstvenih storitvah se ne zagotavljajo ali posredujejo prek platforme. Posredovanje ali zagotavljanje zdravstvenih storitev ni niti namen niti cilj upravljavca in terapevtov niti platforme. 

Z rezervacijo seje stopite v stik s Terapevtom prostovoljno in na lastno željo. Zavedate se, da ta stik in komunikacija v okviru seje nista del zdravstvene oskrbe in da Terapevt ne prevzema odgovornosti za vaše zdravje.  

Če med sejo od Terapevta prejmete priporočilo, da poiščete strokovno pomoč, ste dolžni ta priporočila preučiti in jih upoštevati pri svojem nadaljnjem ravnanju. Niti operater niti terapevt ne nosita nobene odgovornosti za vaša dejanja pred sejo, med njo ali po njej. Za vse svoje odločitve in dejanja ste vedno odgovorni sami. 

 

4. Kako skleniti pogodbo in zakaj vzpostaviti račun? 

Pogodbo bomo sklenili skupaj z registracijo vašega uporabniškega računa na platformi (“račun”), ko bo pogodba sklenjena in bo začela veljati z vročitvijo potrditve registracije računa, ki jo bomo poslali na vaš e-poštni naslov, ki ste ga navedli v okviru registracije. 

Seznanjeni ste, da nismo dolžni skleniti pogodbe (lahko zavrnemo registracijo računa) po lastni presoji, zlasti z osebami, ki so že prej kršile pogodbo (vključno s splošnimi pogoji) ali ravnale v nasprotju s splošno veljavnimi pravnimi predpisi.  

S sprejetjem Splošnih pogojev in s potrditvijo, da ste prebrali Pravilnik o zasebnosti, izražate soglasje za sklenitev Pogodbe, v skladu s katero vam bomo omogočili uporabo platforme in uporabo naših storitev. Zato je uporaba platforme za namene naročanja sej možna le na podlagi registracije računa, prek katerega boste lahko obiskali profile terapevtov (“profil terapevta”), rezervirali posamezne datume sej in uporabljali naše druge storitve. 

 

5. Kako se registrirati na platformi in vzpostaviti račun? 

Registracija računa poteka prek platforme, kjer boste izpolnili zahtevane podatke, se strinjali, da ste se seznanili s pogoji in pravili ter politiko zasebnosti, in se s tem strinjali s sklenitvijo pogodbe.  

Pri registraciji računa morate navesti le svoj e-poštni naslov in geslo, če bodo ti podatki uporabljeni za prijavo v vaš račun, prek katerega je mogoče naročiti seje in se z njimi povezati. Drugi podatki, ki jih lahko navedete med registracijo, niso obvezni, vendar morate, če jih izpolnite, navesti resnične podatke, in če jih med uporabo spremenite, nas morate o spremembi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti.  

Nismo odgovorni za nobeno škodo, ki bi vam lahko nastala zaradi posredovanja lažnih ali napačnih podatkov ob registraciji na platformi. Ne preverjamo točnosti in resničnosti podatkov, ki ste jih posredovali. 

Za vzpostavitev računa in uporabo storitev ter prijavo v sejo morate biti starejši od 18 let; v tem primeru ga lahko vzpostavite brez soglasja svojega zakonitega zastopnika. Če ste mlajši od 18 let, izjavljate, da imate soglasje svojega zakonitega zastopnika ali da ste dovolj intelektualno zreli, da lahko sami preučite vsa tveganja in pogoje pogodbe in zagotavljanja storitev. Če ste v dvomih, se morate vedno posvetovati s svojim zakonitim zastopnikom in zaprositi za njegovo soglasje. 

Za uporabo prijavnega imena, gesla in/ali drugih kod za prijavo, ki jih dobite med registracijo, ste odgovorni sami. Ne odgovarjamo za nobeno škodo, ki bi nastala v primeru razkritja, kraje ali zlorabe vaših prijavnih podatkov s strani tretje osebe, in če se to zgodi, ste dolžni prijavne podatke takoj spremeniti in nas o tem nemudoma obvestiti. Prosimo, da prijavnih podatkov za račun ne delite in ne razkrivate nikomur. Vsaka stranka ima lahko na platformi samo en račun in ni upravičena dovoliti, da bi ta račun uporabljale tretje osebe.  

Upravičeni ste, da nas kadar koli zaprosite za preklic svojega računa. Vašo zahtevo bomo izpolnili v 10 delovnih dneh od datuma prejema. Zahtevo za preklic računa nam pošljite pisno na naslov našega sedeža ali elektronsko na e-naslov: podpora@hedepy.si. Za več informacije glejte člen 17 teh splošnih pogojev poslovanja.  

Zavedate se, da imamo pravico po lastni presoji začasno ali v celoti onemogočiti uporabo računa, zlasti če kršite svoje obveznosti po pogodbi (vključno s pogoji) ali če v zvezi z uporabo platforme kršite splošno zavezujoče pravne predpise, odvisno od resnosti takšne kršitve.  

 

6. Kakšna je vsebina naših storitev? 

Na podlagi pogodbe se zavezujemo, da vam bomo zagotovili storitve v obsegu, ki ga omogočajo funkcionalnosti zadevnega računa, zato vam bomo omogočili uporabo platforme za dogovarjanje sej z izbranim terapevtom, upravljanje računa in po potrebi uporabo drugih storitev, ki vam jih platforma omogoča prek računa.  

Potrjujete, da nismo ponudnik svetovalnih storitev. Posvete izvajajo terapevti, s katerimi sklenete posebno pogodbo o izvajanju svetovalnih storitev (“pogodba s terapevtom”). Pogodbo s terapevtom urejajo pogoji iz člena 9 teh splošnih pogojev. 

Potrjujete, da naročilo seje prek platforme ne ustvarja pogodbenega razmerja med nami in vami. Vsa pogodbena razmerja, ki izhajajo iz naročila seje, se vzpostavijo med zadevnim terapevtom in vami.  

Če namerno ali nenamerno kršite obveznosti iz teh pogojev do nas ali terapevta, ste odgovorni za povzročeno škodo in se zavezujete, da nam boste povrnili vse stroške, ki smo jih morali poravnati za odpravo škodljivega stanja, ki je nastalo zaradi vašega ravnanja, s katerim ste kršili predpise. 

Upoštevajte, da je vsebina platforme, vključno s profili terapevtov, zgolj informativnega značaja in ne pomeni promocije ali odobritve izdelkov, storitev, postopkov, zdravljenj, proizvajalcev, ponudnikov, blagovnih znamk ali idej, ki so opisani ali prikazani. 

Zavedate se, da platforma ali račun nista nujno na voljo 24 ur na dan, zlasti glede potrebnega vzdrževanja naše strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb, ki nam zagotavljajo delovanje platforme ali drugih povezanih storitev, in sicer zaradi višje sile, ukrepov tretjih oseb ali izpada električne energije ali povezljivosti. O vseh izpadih platforme boste obveščeni, če bo to mogoče, prek platforme ali svojega računa. 

 

7. Kako rezervirati sejo in kako poteka seja? 

Prek platforme lahko naročite čas in datum seje pri izbranem terapevtu z izbrano specializacijo na njegovem profilu, kjer posamezni terapevti izpišejo proste termine seje. Naročilo seje opravite s pomočjo dane ponudbe, ki je na voljo na Profilu določenega terapevta. V naročilnici boste izpolnili zahtevane podatke in po potrebi specifikacije svoje naloge. Z oddajo naročila na profilu terapevta boste dali soglasje za sklenitev pogodbe s terapevtom.            

Nato boste plačali ceno seje v znesku, ki je naveden v terapevtovem profilu. Več o tem, kako lahko plačate ceno, najdete v 10. členu teh splošnih pogojev. 

Po plačilu cene za Sejo vam bomo po elektronski pošti poslali potrditev naročila. S potrditvijo naročila se terapevt zaveže, da vam bo zagotovil Sejo, med vami in terapevtom pa je sklenjena Pogodba s terapevtom. 

Takoj po tem, ko naročite sejo za določen dan in uro pri določenem terapevtu in plačate ceno za sejo, vam bomo po e-pošti poslali potrditev datuma seje, pred datumom seje pa vam bomo poslali tudi povezavo, prek katere boste stopili v stik s terapevtom.  

Sama seja poteka on-line prek aplikacije Twilio Inc, ki je na voljo neposredno na platformi. Glede na svoje želje lahko izberete, ali bo seja potekala samo v besedilni, zvočni ali avdio-video obliki. 

Trajanje seje je določeno pri vsaki ponudbi za svetovanje.  Posvetovanja lahko naročite vsaj 24 ur vnaprej. Med sejo se lahko stranka in terapevt dogovorita o številu naslednjih sej in njihovi rednosti, pri čemer se lahko ta dogovor nato uresniči z naročili naslednjih sej z računa v skladu s postopkom, opisanim v teh splošnih pogojih. 

Če s prvo sejo niste zadovoljni in ste plačilo izvedli neposredno (ne z bonom v skladu s členom 8 teh pogojev) ter ste se seje udeležili, lahko v 7 dneh po seji pošljete zahtevek za povračilo zneska, plačanega za sejo, na elektronski naslov: podpora@hedepy.si, znesek pa bo povrnjen na račun, s katerega je bil plačan, v 30 dneh od dneva vložitve zahtevka. To velja samo za prvo sejo in vsaka stranka lahko to možnost izkoristi največ enkrat. 

Če s prvo sejo niste zadovoljni in ste izvedli plačilo z naročnino ali kuponom v skladu z 8. ali 9. členom teh splošnih pogojev ter ste sodelovali v seji, lahko v 7 dneh po seji pošljete zahtevek za novo sejo v enaki vrednosti na elektronski naslov: podpora@hedepy.si. V takem primeru se bomo dogovorili za nov datum Seje z drugim terapevtom. To velja samo za prvo Sejo in vsaka stranka lahko to možnost izkoristi največ enkrat. 

Naročeno sejo lahko prekličete najpozneje 24 ur pred njenim datumom in uro. Sejo lahko prekličete prek svojega računa; v tem primeru vam bo znesek, plačan za sejo, povrnjen na račun, s katerega je bil plačan, ali pa bo obnovljeno prvotno število predplačanih sej. Če je bila seja plačana s kuponom, je treba zahtevek za preklic poslati elektronsko na e-naslov: podpora@hedepy.si in v tem primeru boste lahko izbrali drug datum seje – takšen postopek se lahko uporabi le za obdobje veljavnosti kupona. 

Če se dogovorjene seje ne udeležite ali jo odpoveste v skladu z zgoraj opisanim postopkom, se znesek, plačan za sejo, ali znesek za kupon, s katerim ste plačali sejo ob rezervaciji, zaseže kot pavšalno nadomestilo za načrtovano sejo v korist terapevta in platforme.  

Če terapevt odpove sejo ali če seja ni izvedena zaradi razlogov na strani terapevta ali platforme in se hkrati z vami ne dogovorimo drugače, vam bomo vrnili ceno za sejo z nakazilom denarja nazaj na bančni račun, s katerega je bilo plačano naročilo za sejo, ali pa bomo obnovili prvotno število predplačanih sej. V primeru plačila naročila s kuponom bo mogoče uporabiti isti kupon, ki je bil uporabljen za odpovedano sejo, za naročilo nove seje v enaki vrednosti. 

 

8. Kakšna je uporaba bonov?

Prek platforme lahko naročite tudi naš bon za svetovanje v izbranem znesku (“bon”). Za naročilo in plačilo kupona se uporabljajo splošni pogoji, podobno kot za rezervacijo datuma seje. Na podlagi kupoprodajne pogodbe o nakupu kupona imate enake pravice in obveznosti kot v primeru pogodbe v skladu s temi Splošnimi pogoji, zlasti v zvezi s pravicami potrošnikov. 

 

9. Kako deluje članska naročnina? 

Seje so lahko tudi del mesečnega članstva (“naročnina”). V okviru naročnine lahko v svojem računu nastavite mesečni razpored glede na število izbranih seans, ki so vnaprej plačane za vsak mesec za trenutnega terapevta (“vnaprej plačane seanse”). Naročnina bo vedno plačana vnaprej za vsak naslednji koledarski mesec na podlagi samodejnih plačil z določene kreditne kartice. Potrdilo o plačilu naročnine bo poslano na vaš e-poštni naslov, naveden v vašem računu.   

Po plačilu naročnine bo izbrano število razpoložljivih predplačanih sej dodano na vaš račun in jih boste lahko izkoristili v okviru rezervacije sej. Neizkoriščene razpoložljive predplačane seje za vsak koledarski mesec se lahko prenesejo v naslednji mesec v času trajanja naročnine.  

Naročnino lahko kadar koli prekinete v nastavitvah računa, in sicer od naslednjega koledarskega meseca, za katerega vam naročnina še ni bila zaračunana. Če imate ob koncu naročniškega razmerja neplačane predplačane seje, vam bodo v zameno za te predplačane seje na vaš e-poštni naslov, naveden v vašem računu, poslani standardni enkratni kuponi. Veljavnost teh kuponov je eno leto od datuma izdaje. Po preteku tega obdobja ti kuponi zapadejo v korist upravljavca.  

Cena naročnine in število predplačanih sej v naročnini bosta ves čas trajanja trenutne naročnine ustrezala ceni za sejo z izbranim terapevtom, ki velja v prvem mesecu trenutne naročnine. Morebitno zvišanje cene sej s Terapevtom (zaradi spremembe cenika ali napredovanja Terapevta v višjo kategorijo posameznih svetovanj) ne vpliva na število predplačanih sej v času trajanja trenutnega Naročništva.  

 

10. Kako plačati sejo?

Cena seje se lahko plača  

 • prek enkratnega plačilnega portala družbe Comgate Payments a.s., ki je dostopen s strežnika, 
 • prek naročnine s predplačanimi sejami ali  
 • z unovčenjem kupona (če naročilo seje to možnost omogoča).  

 

Potrdilo o plačilu seje ali kupona bo poslano na vaš e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji računa. Na enak način vam bo na e-poštni naslov, naveden v računu, poslana potrditev plačila kupona. Računovodsko listino za seanso kot tako vam bomo poslali mi kot upravljavec, pri čemer bo davčna listina izdana na ime in račun terapevta. 

Davčni dokument bo izdan in poslan po končani seji ali po poteku časa seje brez odpovedi v skladu s postopkom, določenim v teh splošnih pogojih. Če je bila seja plačana s kuponom, bo obračunski dokument poslan stranki, ki je kupon unovčila, in ne osebi, ki ga je kupila. 

Če kupon v času veljavnosti ni unovčen, se šteje, da je bil unovčen, plačani znesek pa zapade kot pavšalno nadomestilo upravljavcu za opravljene storitve in z njimi povezane dejavnosti. 

 

11. Kdaj sklenem pogodbo s terapevtom in kakšna je njena vsebina? 

Z rezervacijo seje, tj. s pošiljanjem naročila in plačilom seje, s terapevtom sklenete pogodbo, če je njena vsebina določena z naročilom seje in temi splošnimi pogoji. 

Na podlagi Pogodbe s terapevtom terapevt stranki nudi storitve, ki obsegajo svetovalno delo, stranka pa priznava in se strinja, da nasveti in priporočila, ki jih terapevt poda med sejo, niso namenjeni temu, da bi nadomestili strankino odločanje in lastno voljo v njenih zadevah. 

Poleg tega, kar je določeno v teh pogojih, ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov za terapevta v zvezi s preklicem seje. 

Informacije, ki jih terapevtu razkrijete med sejo, veljajo za zaupne, terapevt pa se zavezuje, da jih bo v skladu z veljavno zakonodajo varoval kot zaupne. Terapevtova zaupnost je omejena zlasti, če ima v skladu s kazenskim zakonikom tako imenovano dolžnost obveščanja, da je bilo ali bi lahko bilo storjeno kaznivo dejanje. 

Potrjujete in se strinjate, da se lahko terapevt o poteku in izvedbi sej posvetuje z drugimi strokovnjaki, da bi zagotovil najvišjo možno kakovost izvedenih sej. Če želi stranka določene dele seje ohraniti strogo zaupne (terapevt njihove vsebine ne sme razkriti nikomur tretjemu, ob upoštevanju zgornjih določb o zaupnosti), mora o tem nemudoma obvestiti terapevta. Terapevt je dolžan to željo stranke brezpogojno upoštevati. 

Terapevt se zavezuje, da bo rednim strankam zagotavljal nadaljnjo oskrbo, če stranka to želi, pravica do nadaljnje oskrbe pa preneha, če se terapevt in stranka dogovorita o prekinitvi sodelovanja ali če je preteklo več kot trimesečno obdobje, ko se stranka ni naročila za sejo.  

 

12. Katere so minimalne tehnične zahteve, da lahko uporabnik uporablja platformo in da seje potekajo pravilno? 

Minimalne tehnične zahteve so naslednje: 

 • Hitrost internetne pasovne širine vsaj 384 kb/s 
 • brskalnik; podrobnosti si oglejte tukaj
 • tablični računalnik, namizna ali mobilna naprava, ki se lahko poveže z internetom in ima katerega koli od zgoraj navedenih brskalnikov.  

 

Za izpolnjevanje tehničnih zahtev ste odgovorni sami in nosite tudi z njimi povezane stroške; internetna povezava z naše strani ni povezana z dodatnimi stroški, cena povezave pa se ne razlikuje od cene vašega ponudnika internetnih storitev. 

 

13. Kako se obnašati na platformi in pri uporabi storitev? 

Zavezujete se, da:

 • izpolnjevali boste vse obveznosti, določene v splošno zavezujočih pravnih predpisih in teh pogojih; 
 • ne boste kršili intelektualne lastnine nas ali tretjih oseb (avtorske pravice, blagovne znamke, patenti itd.); 
 • pri uporabi storitev prek platforme ne boste uporabljali ponižujočih, žaljivih, nezaslišanih ali družbeno nesprejemljivih referenc, komentarjev, stavkov, besed ali grafičnih ali drugih gest v zvezi z vero, raso, spolno usmerjenostjo, spolom ali drugimi ciljnimi skupinami ali ki bi lahko posegali v osebnostne pravice (osebnostne, dostojanstvo, čast, resnost, zasebnost, osebno podobo, telesno integriteto) ali so grozeče, sovražne, nadležne, nespodobne, zavajajoče, obrekljive, žaljive ali žaljive narave, zlasti kadar lahko taka omemba ali komentar povzroči škodo posamezniku ali ciljni skupini; 
 • na platformi ne boste promovirali ali razširjali naslovov drugih spletnih mest, ki imajo podoben namen kot platforma, in ne boste promovirali, prikazovali in objavljali oglasov in drugih podobnih sporočil, bodisi za izdelek, storitev, proizvajalca ali ponudnika; 
 • platforme ne boste uporabljali za prodajo blaga, storitev ali razširjanje promocijskega gradiva. 

 

 

14. Ali imate kakšne druge pravice in obveznosti? 

Pri uporabi platforme, računa in rezervaciji sej se zavezujete, da boste izpolnjevali naslednje obveznosti: 

 • se pri izvajanju pogodbe obnašati tako, da ne škoduje dobremu ugledu družbe in spoštuje te pogoje in določila; 
 • zaščititi pravice intelektualne lastnine, ki pripadajo nam, ter pravice terapevtov ali tretjih oseb, na katere bi lahko vplivalo izvajanje Pogodbe; 
 • v primeru spremembe naslova za dostavo dokumentov ali kontaktnih, bančnih in drugih podatkov, pomembnih za izvajanje pogodbe, nas o teh spremembah nemudoma obvestite; če tega ne storite, gre vsaka nezmožnost vzpostavitve stika z vami na vaše stroške. 

 

Naslednje določbe tega člena veljajo, če z nami in terapevtom sklenete pogodbeno razmerje izključno kot potrošnik, tj. kot oseba, ki v razmerju do nas deluje zunaj okvira svoje poslovne dejavnosti ali zunaj okvira samostojnega opravljanja svojega poklica. 

Pred iztekom roka za odstop od pogodbe in pogodbe s Terapevtom podate izrecno soglasje za izvajanje storitev in sej. Zavedate se, da ne morete odstopiti od opravljanja storitev, če so bile opravljene z vašim predhodnim izrecnim soglasjem pred iztekom roka za odstop od pogodbe.  

Vaše pritožbe obravnavamo prek e-poštnega naslova podpora@hedepy.si. Na vaš e-poštni naslov vam bomo poslali informacije o rešitvi vaše pritožbe. 

Če ste potrošnik, je predmet alternativnega reševanja sporov v zvezi z morebitnimi spori, ki nastanejo med nami in vami v zvezi s pogodbo ali opravljanjem storitev, če ste potrošnik, češka trgovinska inšpekcija. (Centralni inšpektorat – Oddelek za alternativno reševanje sporov, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, e-pošta: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Alternativno reševanje sporov se začne izključno na vaš predlog, če spora nismo rešili neposredno mi ali Terapevt. Predlog lahko vložite najkasneje v enem letu od dneva, ko ste pri nas ali Terapevtu prvič uveljavljali pravico, ki je predmet spora. Pravico imate, da sprožite spletno izvensodno reševanje sporov prek platforme ODR, ki je na voljo na spletni strani ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

15. Kakšne so vaše pravice iz naslova pomanjkljive izvedbe in kako jih lahko uveljavljate? 

Če vam terapevt sej ne opravi pravilno in pravočasno, imate pravico do rezervacije nadomestne seje pri terapevtu po vaši izbiri. 

Pravice iz napak pri izvedbi uveljavljajte pri nas kot upravljavcu platforme, in sicer pisno na naslovu našega sedeža ali na našem e-poštnem naslovu podpora@hedepy.si. O poteku in uveljavljanju pravice do nadomestila boste obveščeni prek kontaktnih podatkov, ki ste jih navedli v naročilu zadevne Seje. 

Ne odgovarjamo za storitve, ki vam jih zagotavljajo tretje osebe, kot so kakovost vaše internetne povezave, kakovost telekomunikacijskih storitev, ki jih zagotavlja zadevni operater, ali višina teh stroškov.  

Razvijamo in uporabljamo orodja, s katerimi zagotavljamo, da je platforma varna za vse. Če opazite kakršno koli kršitev splošnih pogojev in/ali splošno zavezujočih predpisov, jo lahko prijavite po elektronski pošti podpora@hedepy.si. Vsako takšno prijavo obravnavamo zelo resno in jo aktivno obravnavamo. Zahvaljujemo se vam, da nam pomagate pri zagotavljanju varnosti platforme. 

 

16. V kolikšni meri ste odgovorni pri uporabi platforme?  Ali je naša odgovornost kot upravljavca platforme kakor koli omejena? 

Družba ne nosi nobene odgovornosti za seje in vsebino, objavljeno na terapevtovem profilu, ter za pravilno izvajanje sej. Terapevt je v celoti odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo povzročijo terapevtove seje ali informacije. Vendar ste vedno odgovorni za svoja dejanja pred sejo, med njo in po njej.    

Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe platforme ali računa iz kakršnega koli razloga (zlasti zaradi višje sile, dejanj tretje osebe ali stranke, izpada energije ali povezljivosti). Ne odgovarjamo za nobeno škodo (vključno z izgubljenim dobičkom), ki bi nastala zaradi uporabe platforme, računa ali zaradi omejitve ali prekinitve njihove razpoložljivosti, poleg tega ne odgovarjamo za prekinitev zagotavljanja storitev, če je ta posledica delovanja tretjih oseb ali višje sile (npr, kibernetski napad, dolgotrajen izpad električne energije ali telekomunikacijske povezave, neustrezno izvajanje storitev s strani storitvenih podjetij) ali s strani Terapevta (na primer neustrezno ravnanje s platformo, računom, nezagotavljanje internetne povezave, napaka v opremi, napaka v strojni opremi, komponentah in tehnologijah tretjih oseb ipd) ali zaradi prenehanja delovanja platforme, računa. V teh primerih se odpovedujete pravici do odškodnine. 

Zavezujete se, da boste nosili vse pravne posledice, ki nastanejo zaradi kršitve vaših obveznosti, kot so obveznosti iz teh pogojev, pogodbe, pogodbe s terapevtom ali obveznosti, določenih v splošno zavezujočih pravnih predpisih. Poleg tega nam morate povrniti vse stroške in izdatke, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zahtevkov tretjih oseb do nas zaradi kršitve vaših obveznosti. To ne posega v pravico upravljavca in tretjih oseb do odškodnine (materialne in nematerialne škode), ki je nastala zaradi kršitve katerekoli naročnikove obveznosti. 

 

17. Za koliko časa je pogodba sklenjena in kako jo je mogoče prekiniti? 

Vsaka pogodbena stranka lahko odpove pogodbo s pisnim (tudi elektronskim) obvestilom, naslovljenim na drugo stranko, na njen elektronski naslov. Odpovedni rok je en mesec in začne teči prvi dan koledarskega meseca, ki sledi dnevu, ko je bilo pisno obvestilo vročeno drugi pogodbenici. 

Pogodba se med drugim prekine tudi z odpovedjo računa; to ne posega v razloge za prekinitev pogodbe, ki izhajajo iz predpisov. Račun se lahko prekliče: 

 • po medsebojnem dogovoru; 
 • zaradi kršitve pogodbe (vključno s pogoji) s strani naročnika 
 • v primeru neaktivnosti računa, daljše od 24 mesecev. 

 

Pogodbenici lahko odstopita od pogodbe samo v primerih, ki jih določa zakon. Pogodbenici ne smeta odstopiti od pogodbe v zvezi z izpolnitvami, ki sta si jih že zagotovili. 

Ukinitev računa ali drugačna prekinitev pogodbe se šteje tudi za prekinitev naročniškega razmerja. V primeru, da je na dan prekinitve Pogodbe ali prekinitve Računa evidentirano kakršno koli število predplačanih svetovanj ali izdanih neizkoriščenih bonov, se le-ti brez odškodnine izgubijo v korist Izvajalca.  

 

18. Kako je z intelektualno lastnino?

Smo izključni in neomejeni izvajalci vseh premoženjskih in v najširšem možnem in zakonsko dovoljenem obsegu tudi osebnih pravic do platforme kot avtorskega dela v smislu Zakona št. 121/2000 Z. z. o avtorski in sorodnih pravicah s spremembami (“Zakon o avtorski pravici”). 

S sklenitvijo pogodbe vam podeljujemo omejeno pravico do uporabe platforme v obsegu v skladu s funkcionalnostmi, ki so vam na voljo v okviru računa (“licenca”). Licenca po tej pogodbi je neizključna. Licenca je podeljena za čas trajanja pogodbe. Licenca je ozemeljsko neomejena in je podeljena brezplačno. V skladu z Licenco niste upravičeni dodeliti dela pooblastil, ki sestavljajo Licenco (podeliti podlicence), tretji osebi ali prenesti Licenco na tretjo osebo brez našega soglasja. 

Vse naše pravice (tako premoženjske kot osebne, za katere zakon to dovoljuje) do platforme ostanejo v naši lasti. V skladu s pogodbo vam ne podeljujemo nobenih dodatnih pravic ali dostopa do platforme zunaj obsega licence. 

 

19. Kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki? 

Upravljavec in terapevt obdelujeta vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi za namene izvajanja pogodbe in zagotavljanja storitev v skladu s temi pogoji. Več informacij o tem, kako se obdelujejo vaši osebni podatki, je na voljo v Pravilniku o zasebnosti GDPR. 

 

20. Končne določbe 

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli prekine delovanje strežnika in/ali zagotavljanje storitev prek strežnika, tudi brez navedbe razloga. Če se to zgodi, bo upravljavec zagotovil, da bodo plačila strank za seje, ki se iz tega razloga ne bodo več izvajale, strankam povrnjena na enak način, kot so bila plačana. 

Morebitna neučinkovitost ali neveljavnost katere koli določbe Pogojev ne povzroči njihove neučinkovitosti ali neveljavnosti. Neveljavna ali neučinkovita določba Pogojev se nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni ali neučinkoviti določbi. 

Storitve lahko opravljamo in platformo upravljamo na podlagi obrtnega dovoljenja; nadzor nad obrtnim dovoljenjem v okviru svojih pristojnosti izvaja ustrezni urad za obrtna dovoljenja. Prav tako smo pod nadzorom češkega trgovinskega inšpektorata glede skladnosti z zakonom št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.  

Ti pogoji začnejo veljati in se uporabljati 7. februarja 2022. Pogoji se lahko spremenijo.